Sprawdź status swojego podania wpisując link do swojego profilu Steam.