Aktualnie podania na White List zostały wyłączone

zgłoś się na discord w celu przejścia rozmowy rekrutacyjnej!

Przejdź do discord'a!